Kolekcjonerom witraży podpowiadam

Czekamy na kolejne wyklady z cyklu "Vitrospekcja". Cykl wykładów „Vitrospekcja” ma za zadanie – poprzez spotkania z historykami sztuki, konserwatorami zabytków oraz fotografami zajmującymi się zawodowo witrażami – przybliżyć szerszej publiczności tę na pozór hermetyczną, a zarazem tak fascynującą gałąź sztuki. INFO