Sukces laureata Nagrody im. Feliksa Jasieńskiego

Utworzone i redagowane przez dra Marka Jedziniaka pismo FILATEL  otrzymało Nagrodę na Światowej Wystawie Filatelistycznej EFIRO w Rumunii. Gratulujemy!  INFO